Medivak - přístroj pro (dekontaminaci)

Medivak One

  • Bez dekontaminační jednotky
  • Objemová redukce (odpad zmenší svůj objem až o 70%)
  • Pachová neutralizace (odpad je neprodyšně uzavřen v pytli a již nezapáchá)
  • Nízká pořizovací cena (přístroj má široké uplatnění, lze využít k vakuovému balení použitých inkontinečních pomůcek, použitého prádla, odpadů ze stravovacích provozů…)

Medivak MV6

  • Dekontaminace odpadu (z nebezpečného odpadu 180103 se stává odpad ostatní 180104)
  • Objemová redukce (odpad zmenší svůj objem až o 70%)
  • Pachová neutralizace (odpad je neprodyšně uzavřen v pytli a již nezapáchá)
  • Ekonomická návratnost (odstraňování ostatních odpadů je méně nákladné než u nebezpečných odpadů

Přístroj pro (dekontaminaci), objemovou redukci a pachovou neutralizaci použitých inkontinenčních pomůcek

Přístroj Medivak byl vyvinut především pro dekontaminaci použitých inkontinenčních pomůcek, lze ho však dodat i v provedení bez dekontaminační jednotky (Medivak One). Přístroj přináší kromě dekontaminace spoustu dalších výhod. Odpad upravený v přístroji Medivak zmenší svůj objem až o 70%, je neprodyšně uzavřen do plastového pytle. S takto upraveným odpadem se snadno manipuluje, nezapáchá a výrazným způsobem se snižuje riziko infekce při samotné manipulaci. Medivak je celonerezové konstrukce – odpadá problém s častou korozí pracovního prostoru, je ergonomicky navržen tak, aby vkládání pytlů s odpadem i obsluha přístroje byla co nejjednodušší.

více informací méně informací

Obsluha: Použité inkontinenční pomůcky jsou vkládány do speciálního vícevrstvého pytle. Jakmile je pytel naplněn, vloží se do přístroje, okraj pytle se navleče na napínací páčky. Poté se zavře víko a zmáčkne tlačítko Start. Celý proces probíhá zcela automaticky a po necelých 2 minutách lze z přístroje vyjmout upravený odpad.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte:

Tel.: +420 776 262 525
E-mail: info@k6.cz

Katalogový list (pdf 500 kB) Srovnání nákladů (xls 25 kB)